به نام پروردگار طبیعت و انسان

مرام‌نامه حمایت از زنبور

شما با امضاء این مرام‌نامه متعهد می‌شوید به عنوان شهروندی مسئولیت‌پذیر در راستای حفظ زنبورها از هر نژادی طبق بندهای زیر هر آنچه در توان دارید انجام دهید.

  1. از اطلاعاتی که در مورد زنبورها بدستم می‌رسد استقبال می‌کنم و تا حد امکان آن را به دیگران انتقال می‌دهم.
  2. در صورتی که اطلاعاتی در مورد نگهداری زنبورها ندارم به سراغ شغل زنبورداری نمی‌روم.
  3. اگر با زنبوری کم جان که توان پرواز نداشت مواجه شدم به او آب و قند می‌دهم تا مجددا توان پرواز پیدا کند.
  4. در مواجهه با کندوهای طبیعی در کوه و دشت مسئولانه برخورد خواهم کرد و بجای اقدام ناآگاهانه برای برداشت عسل آن را حفظ می‌کنم.
  5. در مواجهه با پدیده بچه‌دهی در مکان‌های عمومی بجای تماس با کنترل کنندگان آفات و یا اقدام به استفاده از اسپری حشره کُش، یک زنبوردار محلی پیدا می‌کنم تا زنبورها را نجات دهد.
  6. اگر روزی باغ یا باغچه‌ای داشتم بجای کاشتن علف که هیچ فایده‌ای برای زنبورها ندارد به کاشت گیاهان شهدزای مناسب برای زنبورها اقدام کنم و از آفت‌کُش‌های مضر در باغداری استفاده نمی‌کنم.
  7. از رها کردن زباله در طبیعت اجتناب می‌کنم تا آلودگی و بیماری از زنبورها به دور باشد.
  8. بجای خرید عسل صنعتی یا ناشناس از زنبورداران یا گروه‌های مرتبط با زنبورداران عسل طبیعی خرید می‌کنم تا علاوه بر حفظ سلامتی خود به بقای صنعت زنبورداری کمک کرده باشم.
  9. من بی تفاوت از کنار آسیب زنندگان صنعتی به طبیعت عبور نخواهم کرد و گزارش‌های لازم را به مراجع ذیربط منتقل می‌کنم.
  • MM slash DD slash YYYY

keyboard_arrow_up